0 ENHEDER, kr. 0,00
TJEK UD >

Shop betingelser
PINK MULE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR WEBSHOP

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af produkter (“produkterne”) fra PINK MULE´webshop eller bestilling på anden måde.

1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne.

1.3 PINK MULE SL forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.

1.4 Det bemærkes at PINK MULE SL er hjemmehørende i Spanien, og derfor  underlagt spansk lovgivning.

1.5 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst:

PINK MULE S.L.
APT. 59
06670 Herrera del Duque
Badajoz
ES Spain

NIF: B06621296

eller
mailpinkmule@gmail.com

Telefon +34 924 652072 (der er begrænset mulighed for telefon kontakt i øjeblikket af tidshensyn)

2. AFGIVELSE AF BESTILLING

2.1 En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.

2.2 Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, eller telefon såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.

2.3 Vi tilstræber at opretholde en god kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.

2.4 Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling.

3. LEVERING

3.1 PINK MULE SL foretager leveringen hurtigst muligt efter at betalingen er indgået og tilgængelig på PINK MULE SL  konto.

3.2 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen.

3.3 PINK MULE SL kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling, som om alt var leveret på en gang.

3.4 Hvis levering ikke er mulig inden for 15 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os hurtigst muligt dog max inden for 14 dage.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

4.1 Alle priser bliver opgivet i den valuta kunden har valgt. De priser, der er offentliggjort på websitet er excl. leveringsomkostninger.

4.2 Leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede beløb for de bestilte produkter.
Såfremt emballage, ændret vægt for det købte eller andre forhold gør at forsendelsesomkostningerne overstiger det beregnede, har PINK MULE SL dog krav på at få disse forøgede omkostninger godtgjort.

4.3 Du accepterer at godtgøre PINK MULE SL  eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.

5.2 PINK MULE SL sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.6. FORTRYDELSESRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER

Fortrydelsesret
6.1 Du kan indenfor 14 dage fortryde den indgåede aftale.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse

Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.
Du kan  fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen.

6.2 Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 14 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.

6.3 Du mister din ret til at fortryde aftalen, såfremt du ikke er i stand til at returnere produktet i samme stand og mængde, som da du modtog det, således at produktet ikke kan sælges som nyt til en anden køber. Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (a) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (b) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.

Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. Se også nedenfor under pkt. 7.4

6.4 Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til PINK MULE på den e-mail, der er anført under i punkt 1.5.

6.5 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du  anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare, såfremt dette er muligt og ikke vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger.

6.6 Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.

7.  ANVENDELSE

7.1 PINK MULE påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse i kombination med tilbehør, som produktet ikke er beregnet til.  

Køber er gjort opmærksom på at selv mindre fejl ved håndteringen af produkterne, kan ødelægge disse eller varigt nedsætte deres nytteværdi, og at sælger er ikke ansvarlig herfor.

Bemærk venligst, at anvendelse, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig.

7.2 Køber er bekendt med at væsker købt hos PINK MULE SL ikke er beregnet til indtagelse, og at dette kan være alvorligt sundhedskadeligt. Køber skal derfor opbevare købte væsker utilgængelige for børn og husdyr, og i det hele for personer, der ikke kender deres rette anvendelse. Sælger bærer ikke noget ansvar for forkert anvendelse af væskerne.

7.3 Køber er gjort opmærksom på at elektriske komponenter herunder batterier, og de der er købt hos PINK MULE SL kan blive overophedede ved tilslutning til strømforsyning, og derfor forårsage stærk varme udvikling og brand. Ved tilslutning til strømforsyning må de derfor ikke må forlades uden opsyn eller placeres tæt på brandbare effekter, og køber bærer selv ansvaret for skader, som måtte opstå i denne forbindelse.

7.4 Køber er bekendt med, at mange af de af PINK MULE SL solgte produkter ikke har længere varig  holdbarhed, og at de forringes/mister deres funktionalitet ved brug, og derfor skal udskiftes. Ved kyndig og omhyggelig behandling kan deres levetid forlænges betragteligt, men uøvede brugere accepterer en hyppigere udskiftning, som sælger ikke er ansvarlig for.

8. FORCE MAJEURE

PINK MULE SL er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for PINK MULE SLrimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.
© 2011 PINK MULE SL